TRANSPORT MEDYCZNY

Wychodząc naprzeciw zwiększającemu się zapotrzebowaniu rynkowemu na szybki i niezawodny transport medyczny, Grupa Farada uruchomiła usługę transportu medycznego dedykowanego szpitalom, laboratoriom i stacjom krwiodawstwa. Transport realizowany jest z wykorzystaniem platform własnych Farada G1 oraz Farada G2 o zasięgu ogólnopolskim.

Zakres usług obejmuje transport próbek krwi, worków z krwią, organów, elementów ciała, szczepionek, interferonu, insuliny, leków anafilaktycznych oraz innych leków podawanych przez iniekcję, niezbędnych do natychmiastowego użycia w sytuacjach ratujących życie.

Platformy G1 oraz G2 zapewniają zachowanie łańcucha chłodniczego oraz monitorowanie stanu transportowanego ładunku w czasie rzeczywistym. Ładunki pakowane są w dedykowane do transportu drogą powietrzną opakowania wysyłkowe z najwyższej jakości materiałami izolacyjnymi. Ładunek monitorowany jest podczas całego procesu transportu.

Więcej informacji na stronie www.farada.eu