FOTOGRAMETRIA

Farada Group Sp. z o.o. świadczy usługi mapowania 3D, mapowania LiDAR oraz fotogrametryczne z zastosowaniem bezzałogowych platform własnych G1 i G2, które wyposażone są w dedykowane systemy optoelektroniczne wykorzystujące przetwarzanie RTK / PPK GNSS.
Stosowana technologia pozwala wyodrębnić ze zdjęć lotniczych szeroki zakres produktów, m.in.:
● Modele powierzchniowe DEM / DTM / DSM 
● Ortofotomapy (zdjęcia lotnicze poprawione geograficznie)
● Modele budynków 3D
● Mapy konturowe
● Dane planimetryczne (krawędzie dróg, wysokości, znaki, ślady budynków itp.)
● Dane wolumetryczne
Wykorzystanie zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości umożliwia wygenerowanie szeregu produktów, takich jak sklasyfikowane chmury punktów, cyfrowe modele terenu, cyfrowe modele powierzchni i ortofotografii w wysokiej rozdzielczości GNSS.
Zastosowanie technologii LiDAR i fotogrametrii z wykorzystaniem platform bezzałogowych znacząco poprawia efektywność tego typu operacji. Koszty użycia są nieporównywalnie niższe, w porównaniu z kosztami zaangażowania środków tradycyjnych – załogowych. Rozwiązania Grupy Farada dedykowane są w szczególności poniższym celom:
● Zarządzanie uprawami leśnymi i ich planowanie
● Zarządzanie, planowanie i monitorowanie upraw rolnych
● Modelowanie powodzi
● Modelowanie zanieczyszczeń
● Mapowanie i kartografia
● Urbanistyka
● Planowanie sieci komunikacyjnych
● Geologia
● Zarządzanie linią brzegową
● Planowanie transportu
● Poszukiwanie złóż (np.ropy i gazu)
● Kamieniołomy i minerały (wolumetria i eksploracja)
● Archeologia
● Planowanie sieci komórkowej
● Planowanie sieci przesyłowych