o nas

Farada Group Sp. z o.o. jest grupą dynamicznie rozwijających się spółek, których profile działalności obejmują kluczowe aspekty związane z projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem do użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). Zakres działalności spółki pokrywa także serwis i wsparcie w eksploatacji, szkolenie operatorów i świadczenie nieograniczonego wachlarza usług, które przewidują wykorzystywanie Bezzałogowych Statków Powietrznych. Grupa nastawiona jest na szeroko zakrojoną współpracę z uczelniami i ośrodkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą.

Bezzałogowe Statki Powietrzne wraz z wyposażeniem tworzone są od podstaw z zachowaniem najlepszych praktyk konstruktorskich i wyśrubowanych standardów bezpieczeństwa – aspektów najistotniejszych w lotnictwie tradycyjnym i bezzałogowym.

Produkty i usługi będące w ofercie Grupy dają gwarancję maksymalizacji efektywności prowadzonych działań, przy jednoczesnym zmniejszeniu związanych z tym kosztów.

Korzystanie z produktów i usług Farada Group Sp. z o. o. daje gwarancję szybkiego rozwoju oraz wysokiej efektywności prowadzonych działań, przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych kosztów. Spółki Grupy Farada nieustannie pracują nad podnoszeniem poziomów bezpieczeństwa i innowacyjności produktów i usłuh poprzez pogłębianie prac B+R (badawczo – rozwojowych).

SPÓŁKI FARADA GROUP