Poduszkowiec Farada

Patrolowo-ratowniczy poduszkowiec PRC-650, opracowany przez Sieć Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, powstał z myślą o potrzebach służb, takich jak: pogotowie wodne, policja, straż pożarna, straż graniczna i wojsko. Został zaprezentowany na tegorocznym 30. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie wzbudził zainteresowanie producenta bezzałogowych statków powietrznych Farada Group. Prezes Szymon Kupaj podpisał razem z dyrektorem Instytutu, Pawłem Stężyckim, umowę dotyczącą udzielenia licencji na technologię i wyłączną produkcję profesjonalnego poduszkowca przez 10 lat i jego sprzedaży na terytorium RP.